Skip to content

Te koop: woonhuis Fleskensstraat 30 5666 TB Geldrop

Van den Buijs Garantiemakelaars Nuenen
Neem contact met mij op

Verkocht

€ 275.000,- k.k.

bieden op deze woning
  1. Home>
  2. Woningen>
  3. koop Geldrop Fleskensstraat 30

*** ENGLISH TRANSLATION BELOW ***

Royaal uitgebouwde en vrijwel geheel gerenoveerde tussenwoning met 3 kamers op de verdiepingen en een ongekend diepe, privacybiedende achtertuin op het oosten met een groot overdekt terras. Deze leuke gezinswoning is instapklaar en gelegen in de wijk Braakhuizen-Zuid, op korte afstand van diverse voorzieningen en het centrum van Geldrop.

Bouwjaar: 1954
Woonopp.: circa 102 m²
Inhoud: circa 375 m³
Perceel opp.: 233 m²
Aanvaarding: In overleg

Bijzonderheden:
– Gelegen op korte afstand van voorzieningen, zoals winkels en scholen. Maar ook het dorpscentrum en de bossen zijn op korte afstand.

– In 2016/2017 is de woning royaal uitgebouwd aan de achterzijde.

– Daarnaast is de woning van binnen vrijwel geheel gerenoveerd. Onder andere:
– nieuwe PVC vloer begane grond mét vloerverwarming;
– alle wanden en plafonds zijn voorzien van stucwerk en inbouwspots, voornamelijk Led;
– nieuwe keuken en sanitair;
– nieuwe uitgebreide meterkast en ook is er extra elektra aangelegd;
– nieuw kozijn dakkapel 2e verdieping geplaatst incl. HR++ glas.
– alarminstallatie aangelegd in 2019.

– Zeer diepe, ruim 30 m¹, achtertuin op het oosten met achterom.
– De achtertuin is recent netjes aangelegd en beschikt over een grote Douglas terrasoverkapping aan huis.

Indeling:

Begane grond:
– Entree/hal met lambrisering, de trapopgang naar de 1e verdieping en een praktische trapkast met daarin de vernieuwde en zeer uitgebreide meterkast.
– Moderne toiletruimte met een wandcloset en een fonteintje.
– Ruime woonkamer (oppervlakte incl. open keuken: circa 52 m²), voorzien van een verwarmde PVC vloer en een stucwerk wand- en plafondafwerking met inbouwspots. Aan de voorzijde een fijne eetkamer en in de aanbouw een grote zitkamer met brede houten schuifpui naar het overdekte terras.
– Half open keuken met een moderne keukeninrichting in U-opstelling, voorzien van een RVS spoelbak, een 6-pits gaskooktoestel met dubbele oven, een RVS afzuigkap, vaatwasser, combi-oven/magnetron en een koel-/vriescombinatie. De apparatuur is van het merk Smeg en vanuit de keuken is er een leuk doorkijkje naar de zitkamer.
– Bijkeuken/berging met de aansluitingen voor de wasapparatuur en de CV-opstelling. Indien gewenst kan hier een extra achterdeur geplaatst worden.

1e Verdieping:
– Overloop. De overloop en kamers zijn voorzien van een doorgelegde laminaatvloer en een stucwerk wand- en plafondafwerking. Ook hier zijn alle plafonds voorzien van inbouwspots.
– 2 fijne slaapkamers (oppervlakten: circa 9 en 12 m²). De slaapkamer aan de voorzijde is momenteel in gebruik als kastenkamer, beschikt over een op maat gemaakte kastenwand en staat via een vaste trap en vide in open verbinding met de slaapkamer op de 2e verdieping. De slaapkamer aan de achterzijde heeft via een luik toegang tot de bergruimte onder de trapopgang.
– Geheel betegelde luxe badkamer, voorzien van vloerverwarming en met een inloopdouche met regen- en handdouche, een 2-persoons hoekbad met Whirlpool, een wastafelmeubel en een designradiator.
– Separate, geheel betegelde toiletruimte met een wandcloset en een tweede wastafelmeubel.

2e Verdieping:
– sfeervolle slaapzolder met een grote dakkapel aan de achterzijde en extra ruimtelijk door de vide. Afgewerkt ook hier met een laminaatvloer, gestucte wanden en plafond en inbouwspots. Via een mangat is de naastgelegen bergruimte toegankelijk.

Buitenterrein:
– Zeer diepe en privacy biedende achtertuin (circa 30 m¹ diep), gesitueerd op het oosten. Met een groot terras van keramische tegels aan huis onder een Douglas houten terrasoverkapping, voorzien van elektra en Led inbouwspots. De tuin is verder aangelegd met een afvoergoot, vrijwel nieuw grasgazon, een vijver en 2 met hout afgetimmerde plantenbakken. In de bloembakken zijn reeds de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van water en extra elektrapunten. De houten schuttingen aan beide zijden zijn samen met de buren vervangen.
– Achterom naar het buurpad.

Uitnodiging:
De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.

De meting is gebaseerd op NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

***ENGLISH TRANSLATION***

Generously developed and almost completely renovated house with 3 rooms on the floors and an unprecedented deep, privacy-offering backyard on the east with a large covered terrace. This nice family home is ready to move in and is located in the Braakhuizen-Zuid district, a short distance from various amenities and the center of Geldrop.

Year of construction: 1954
Living area: approximately 102 m².
Content: approximately 375 m³.
Plot area: 233 m².
Delivery: in consultation.

Particularities:
– Located a short distance from amenities, such as shops and schools. But the village center and the forests are also a short distance away.

– In 2016/2017, the house was generously expanded at the rear.

– In addition, the house has been almost completely renovated on the inside. Among other things:
– new PVC floor on the ground floor with underfloor heating;
– all walls and ceilings are provided with stucco and recessed spotlights, mainly LED;
– new kitchen and bathroom;
– new extended meter cupboard and extra electricity has been installed;
– new window dormer on the 2nd floor, incl. HR ++ glass;
– alarm system installed in 2019.

– Very deep, more than 30 m¹, backyard on the east with back access.
– The backyard has recently been neatly landscaped and has a large Douglas patio cover at the house.

Layout:

Ground floor:
– Entrance / hall with paneling, the staircase to the 1st floor and a practical stair cupboard containing the renewed and very extensive meter cupboard.
– Modern toilet room with a wall closet and a sink.
– Spacious living room (surface area including open kitchen: approx.. 52 m²), with a heated PVC floor and a stucco wall and ceiling finish with recessed spotlights. At the front a nice dining room and in the extension a large sitting room with wide wooden sliding doors to the covered terrace.
– Semi-open kitchen with a modern kitchen design in U-shape, equipped with a stainless steel sink, a 6-burner gas cooker with double oven, a stainless steel extractor hood, dishwasher, combi oven/microwave and a fridge/freezer combination. The equipment is from the Smeg brand and from the kitchen there is a nice view into the sitting room.
– Utility room/storage room with connections for washing equipment and the central heating system. If desired, an extra back door can be placed here.

1st floor:
– Landing. The landing and rooms have a laid laminate floor and a stucco wall and ceiling finish. Again, all ceilings have recessed spotlights.
– 2 nice bedrooms (surfaces: approx. 9 and 12 m²). The bedroom at the front is currently used as a closet room, has a custom-made closet wall and is open to the bedroom on the 2nd floor through a staircase and loft. The bedroom at the rear has access to the storage space under the staircase.
– Fully tiled luxury bathroom with underfloor heating and a walk-in shower with rain and hand shower, a 2-person corner bath with Whirlpool, a washbasin and a design radiator.
– Separate, fully tiled toilet room with a wall closet and a second washbasin.

2nd floor:
– attractive sleeping loft with a large dormer window at the rear and extra spacious due to the loft. Finished here too with a laminate floor, plastered walls and ceiling and recessed spotlights. The adjacent storage space is accessible through a manhole.

Outside area:
– Very deep and privacy-offering backyard (approximately 30 m¹ deep), located on the east. With a large terrace of ceramic tiles at the house under a Douglas wooden patio cover, equipped with electricity and LED recessed spotlights. The garden is also landscaped with a drainage gutter, new grass lawn, a pond and 2 wood-finished planters. Preparations have already been made in the flower boxes for the installation of water and extra electricity points. The wooden fences on both sides have been replaced together with the neighbors.
– Back to the neighboring path.

Invitation:
The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the property, but also about the financing options and the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid equal to 10% of the purchase price.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we take great care in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. .

The measurement is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to be a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a “signed purchase agreement”.

  • 102 m2
  • 233 m2
  • 3

Kenmerken Fleskensstraat 30

Overdracht

Vraagprijs€ 275.000,- k.k.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte233 m2
Woonoppervlakte102 m2
Inhoud375 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1954
Dak typeZadeldak
IsolatievormenDakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie, Dubbelglas
EnergielabelC

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers4
Aantal slaapkamers3
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging Fleskensstraat 30

Voorzieningen

Centraal gelegen informatie over de buurt

Aantal inwoners

In de gemeente

39.078

Leeftijd

in percentages van totaal

Huishoudsamenstelling

in percentages van totaal

36%

20% NL

31%

20% NL

32%

20% NL

Vergelijkbaar woningaanbod