Taxaties

Bij het kopen van onroerend goed zijn veel partijen in het spel. Op de eerste plaats natuurlijk de koper en de verkoper. Maar ook de bank, de belastingdienst en beleggers. In geval van een echtscheiding kan een taxatie tevens van belang zijn. Allemaal willen ze weten wat de waarde is.

De verkoper wil weten hoeveel hij kan ontvangen. De koper hoeveel hij maximaal moet betalen. Voor de bank is de marktwaarde belangrijk, voor de belastingdienst de waarde in het economisch verkeer en voor beleggers de marktwaarde in verhuurde staat. Bij echtscheiding willen de partners weten wat de overwaarde van de woning is.

Om iedereen tevreden te stellen, is een onafhankelijk advies noodzakelijk door derden. Wij maken taxatierapporten die aan alle eisen voldoen: objectief en volledig aansluitend bij de geldende marktsituatie. Voor elk woonhuis of appartement. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het taxeren van beleggingsobjecten. Voor meer informatie kun je met ons bellen op 040-2907000.

Onze taxatiepakketten

Taxatie incl. verbouwing

Pakket selecteren

Taxatie in verhuurde staat

Pakket selecteren