Skip to content

Te koop: woonhuis Venuslaan 531 5632 HP Eindhoven

Van den Buijs Garantiemakelaars Nuenen
Neem contact met mij op

Verkocht

€ 245.000,- k.k.

bieden op deze woning
  1. Home>
  2. Woningen>
  3. koop Eindhoven Venuslaan 531

*** ENGLISH TRANSLATION BELOW ***

Aan een doodlopende straat gelegen tussenwoning, met 4 slaapkamers op de verdiepingen en een achtertuin op het zuiden met achterom en vrijstaande berging. Deze leuke eengezinswoning of starterswoning is rustig gelegen in de wijk “Eckart”, Eindhoven Noord, maar toch nabij alle voorzieningen.

Bouwjaar: 1967
Woonopp.: circa 98 m².
Inhoud: circa 330 m³.
Perceel opp.: 153 m².
Aanvaarding: in overleg.

Bijzonderheden:
– Kindvriendelijke woonomgeving, op loopafstand van meerdere basisscholen en 2 winkelcentra. Direct om de hoek een grasveld met grote speeltuin en een “Cruyff Court”.
– De ligging nabij de John F. Kennedylaan zorgt voor een goede ontsluiting naar zowel het centrum van Eindhoven als de snelwegen (A2, A50 en A58).
– Geen directe overburen, maar extra parkeergelegenheid tegenover de woning.
– Uitbouwmogelijkheden aan de achterzijde.
– In 2018 is de gehele woning voorzien van HR++ glas en is het buitenschilderwerk nog gedaan.
– In 2020 is er een nieuwe CV-ketel geplaatst.
– Zonnige achtertuin op het zuiden met een ruime gemetselde berging en achterom.

Indeling:

Begane grond:
– overdekte entree/hal met een nostalgische tegelvloer, de trapopgang naar de 1e verdieping en toegang tot de verdiepte trapkast met daarin de meterkast;
– gedeeltelijk betegelde toiletruimte, voorzien van een closet, een fonteintje en mechanische ventilatie;
– gezellige doorzonwoonkamer (oppervlakte: circa 24 m²) voorzien van vloerbedekking, een stucplafond en tuindeur naar de zonnige achtertuin; vanuit de woonkamer is er een doorkijk (raam) naar de keuken;
– dichte keuken, met een keukeninrichting in wandopstelling, voorzien van een 1½ RVS spoelbak, een inductie kookplaat, RVS afzuigkap, vaatwasser koelkast en een combi-oven/magnetron; ook hier de originele tegelvloer, een nieuwe designradiator, gedeeltelijk betegelde wanden en via de 2e achterdeur toegang tot de tuin.

1e Verdieping:
– overloop met de trapopgang naar de 2e verdieping;
– 3 fijne slaapkamers (oppervlakten: respectievelijk circa 7, 10 en 14 m²), allen voorzien van vloerbedekking, behangen wanden en een stucplafond; de 2 grootste slaapkamers beschikken daarnaast over een vaste inbouwkast en 1 van de kamers tevens over een vaste wastafel;
– eenvoudige, voor driekwart betegelde badkamer, voorzien van een douche en wastafel.

2e Verdieping:
– voorzolder met de aansluitingen voor de wasapparatuur in een nisje;
– CV-ruimte/berging met de nieuwe CV-opstelling (Intergas hre, juli 2020);
– 4e slaapkamer (oppervlakte: circa 11 m²) met een dakkapel aan de voorzijde, vloerbedekking en verwarming.

Bijgebouwen:
– gemetselde berging achterin de tuin, voorzien van elektra.

Buitenterrein:
– voortuin met een stukje gras en enkele plantenborders;
– zonnige achtertuin, want gelegen op het zuiden; met een betegeld terras aan huis met zonneluifel en buitenkraantje, een grasgazon en plantenborder;
– achterom via afsluitbare poort.

Uitnodiging:
De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.

De meting is gebaseerd op NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

ENGLISH TRANSLATION

Terraced house located on a dead end street, with 4 bedrooms on the floors and a backyard on the south with back entrance and detached shed. This nice family home or starter home is quietly located in the “Eckart” district, Eindhoven North, yet close to all amenities.

Year of construction: 1967
Living area: approximately 98 m².
Content: approximately 330 m³.
Plot area: 153 m².
Delivery: in consultation.

Particularities:
– Child-friendly environment, within walking distance of several primary schools and 2 shopping centers. Just around the corner a lawn with large playground and a “Cruyff Court”.
– The location near the John F. Kennedylaan provides good access to both the center of Eindhoven and the highways (A2, A50 and A58).
– No direct neighbours, but extra parkingspace in front of the house.
– Extension options at the rear.
– In 2018, the entire house is equipped with HR ++ glass and the exterior has been painted.
– A new central heating system is installed in 2020.
– Sunny backyard on the south with a large brick shed.

Layout:

Ground floor:
– covered entrance / hall with a nostalgic tiled floor, the staircase to the 1st floor and access to the sunken staircase containing the meter cupboard;
– partially tiled toilet room, equipped with a toilet, a sink and mechanical ventilation;
– cozy living room (approx. 24 m²) with carpet, a stucco ceiling and garden door to the sunny backyard; from the living room there is a view (window) to the kitchen;
– closed kitchen, with a kitchen wall unit, with a 1½ stainless steel sink, an induction hob, stainless steel extractor hood, dishwasher, refrigerator and a combi oven/microwave; here also the original tile floor, a new design radiator, partially tiled walls and access to the garden through the second back door.

1st floor:
– hall with stairs to the 2nd floor;
– 3 fine bedrooms (surfaces: respectively about 7, 10 and 14 m²), all with carpet, papered walls and a stucco ceiling; the 2 largest bedrooms also have a built-in wardrobe and 1 of the rooms also has a washbasin;
– simple, three-quarter tiled bathroom with a shower and sink.

2nd floor:
– attic with the connections for washing equipment;
– CV-space/storage room with the new central heating system (Intergas hre, July 2020);
– 4th bedroom (space: approx. 11 m²) with a dormer on the front, carpet and heating.

Outbuildings:
– brick shed in the back of the garden, with electricity.

Outdoor area:
– front garden with a piece of grass and some plant borders;
– sunny backyard, because it faces south; with a tiled terrace at the house with awning and outside tap, a grass lawn and a plant border;
– back through lockable gate.

Invitation:
The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the property, but also about the financing options and the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid equal to 10% of the purchase price.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we take great care in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. .

The measurement is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to be a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a “signed purchase agreement”.

  • 98 m2
  • 153 m2
  • 4

Kenmerken Venuslaan 531

Overdracht

Koopprijs€ 245.000,- k.k.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Perceel oppervlakte153 m2
Woonoppervlakte98 m2
Inhoud330 m3

Bouw

SoortEengezinswoning
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1967
Dak typeZadeldak
IsolatievormenDubbelglas, HR glas

Indeling

Aantal verdiepingen3
Aantal kamers5
Aantal slaapkamers4
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging Venuslaan 531

Marktcijfers van Eindhoven

Gemiddelde verkoopprijs in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: € 284.108,-

Gemiddelde vraagprijs in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: € 306.808,-

Gemiddelde verkooptijd in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 24

Gemiddeld aangeboden in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 5824

Gemiddeld aantal verkocht in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 8759

Gemiddelde prijs/m2 in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 2.508

Vergelijkbaar woningaanbod