Skip to content

Te koop: appartement Geldropseweg 290 5643 TS Eindhoven

Van den Buijs Garantiemakelaars Nuenen
Neem contact met mij op

Verkocht

€ 212.500,- k.k.

bieden op deze woning
  1. Home>
  2. Woningen>
  3. koop Eindhoven Geldropseweg 290

*** ENGLISH TRANSLATION BELOW ***

Modern en instapklaar 2-kamerappartement gelegen op de 6e en bovenste woonetage van een appartementencomplex met lift. Ideaal voor starters of senioren. Dit leuke appartement beschikt over een balkon op het westen, luxe sanitair, een moderne keuken en een eigen berging op de begane grond. Geen bovenburen, een schitterend weids uitzicht en een centrale ligging op de hoek Piuslaan/Geldropseweg. Op slechts enkele minuten van het stadscentrum, extra winkelvoorzieningen in de wijk en dichtbij open vervoer. Door de ligging aan de ring, zijn ook de uitvalswegen snel te bereiken.

Bouwjaar : 1974
Woonoppervlakte: 57 m².
Aanvaarding : in overleg.

Bijzonderheden:
– Gelegen op de 6e (bovenste) woonetage van appartementencomplex Piuslaan/Geldropseweg I.
– Separate berging op de begane grond. De fiets kan gestald worden in het gemeenschappelijke gedeelte.
– Parkeren is mogelijk op het grote parkeerterrein aan de achterzijde.
– Vanaf het balkon heeft u een panoramisch groen uitzicht over het Glorieuxpark. Natuurgebied Riel is op enkele fietsminuten.
– De keuken, badkamer en vloer zijn allen vernieuwd in 2013.
– Het appartement wordt verwarmd middels blokverwarming langs welke de warmwatervoorziening tevens plaatsvindt.
– De maandelijkse bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren bedraagt thans € 149,92. Dit is exclusief een voorschot op de stookkosten van € 71,21.

Indeling:

Begane grond:
– overdekte entree, gemeenschappelijke ruime ontvangsthal met een bellentableau, intercom en de brievenbussen;
– afgesloten ruime lifthal welke toegang biedt tot 2 liftinstallaties en het trappenhuis;
– van buitenaf toegankelijke gemeenschappelijke fietsenberging met toegang tot de eigen berging, voorzien van verlichting (afmetingen binnenwerks: circa 1,39 x 2,42 m¹).

Appartement 6e verdieping:
– toegang tot het appartement via een gemeenschappelijke overdekte galerij;
– hal met de intercominstallatie, meterkast en toegang tot alle woonvertrekken;
– lichte living (oppervlakte woonkamer + keuken: circa 32 m²), voorzien van een nette laminaatvloer, doorgelegd door vrijwel het gehele appartement, en een structuur wand- en plafondafwerking; de grote raampartijen zorgen voor een prettige daglichttoetreding; de open keuken met een witte hoogglans keukeninrichting in wandopstelling is voorzien van een kunststof aanrechtblad en achterwand (houtlook), een 1½ RVS spoelbak, keramische kookplaat, RVS afzuigkap, vaatwasser en een koel-/vriescombinatie;
– balkon op het westen (oppervlakte: circa 7 m²), te bereiken vanuit de woonkamer, met een panoramisch groen uitzicht;
– moderne, geheel betegelde badkamer, voorzien van een inloopdouche met glazen scheidingswand en thermostaatkraan, een wandcloset, wastafel en spiegelkast erboven; de badkamer is toegankelijk vanuit zowel de hal als de slaapkamer;
– ruime slaapkamer (oppervlakte: circa 12 m²), gelegen aan de rustige zijde van het complex; met toegang tot een praktische en ruime bergkast met de aansluitingen voor de wasapparatuur.

Uitnodiging:
De eigenaar van deze woning heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verkoop, hetgeen voor u uiteraard geen enkele financiële consequentie inhoudt. Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de woning, maar ook over de financieringsmogelijkheden en over de mogelijkheden van de verkoop van uw eigen woning. Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. Wij helpen u graag bij uw keuze voor een eigen makelaar die uw belangen als koper optimaal zal behartigen.

Het verkopen van een woning is voor de verkoper een spannende en aangrijpende gebeurtenis. Wij stellen het dan ook zeer op prijs om binnen enkele dagen van u een reactie te mogen ontvangen, zodat wij de verkoper over uw bevindingen en beleving kunnen informeren.

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen dient de koper, binnen 6 weken na het tot stand komen van de overeenkomst, een schriftelijke bankgarantie te doen stellen c.q. een waarborgsom te storten ter hoogte van 10% van de koopsom.

De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. De informatie die opgenomen is in deze brochure is afkomstig van de verkoper en/of derden. Hoewel wij bij het samenstellen van de brochure zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan onjuistheden etc. Deze informatie moet in combinatie met een bezichtiging van de woning worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.

De meting is gebaseerd op NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

*** ENGLISH TRANSLATION***

Modern and ready-to-use 2-room apartment located on the 6th and top floor of an apartment complex with elevator. Ideal for starters or seniors. This apartment has a west-facing balcony, luxurious sanitary facilities, a modern kitchen and a private storage room on the ground floor. No neighbours above, a beautiful panoramic view and a central location on the corner of Piuslaan / Geldropseweg. Just minutes away from the city center, additional shopping facilities in the neighbourhood and close to open transport. Due to its location on the ring, the roads are also quickly accessible.

Year of construction: 1974
Living surface: 57 m²
Acceptance: In consultation

Particularities:
– Located on the 6th (top) floor of apartment complex Piuslaan / Geldropseweg I.
– Separate storage room on the ground floor. The bicycle can be parked in the common area.
– Parking is possible at the large parking lot at the rear.
– From the balcony you have a panoramic green view over the Glorieux Park. You can enjoy nature in a few cycling minutes.
– The kitchen, bathroom and floor were all renewed in 2013.
– The apartment is heated by block heating along which the hot water supply.
– Monthly service charges for the apartment is currently € 149,92. This is exclusive an advance on the heating costs of € 71,21.

Layout:

Ground floor:
– covered entrance, common spacious lobby with a bell panel, intercom and mailboxes;
– closed spacious lift hall which provides access to 2 lift installations and the stairwell;
– externally accessible communal bicycle shed with access to the private storage room, equipped with lighting (dimensions: approx.. 1,39 x 2,42 m¹).

Apartment 6th floor:
– access to the apartment through a common covered gallery;
– hall with the intercom system, meter cupboard and access to all living areas;
– bright living room (living room + kitchen area: approx. 32 m²), with a neat laminate floor, laid through almost the entire apartment, and a structure wall and ceiling finish; the large windows ensure pleasant daylighting; the open kitchen with a white high-gloss kitchen layout is equipped with a 1½ stainless steel sink, ceramic hob, stainless steel extractor hood, dishwasher and a fridge / freezer;
– west-facing balcony (area: approx. 7 m²), accessible from the living room, with a panoramic green view;
– modern, fully tiled bathroom, with a walk-in shower with glass dividing wall and thermostatic tap, a wall closet, sink and mirror cabinet above it; the bathroom is accessible from both the hall and the bedroom;
– spacious bedroom (area: approximately 12 m²), located on the quiet side of the complex; with access to a practical and spacious storage cupboard with connections for washing equipment.

Invitation:
The owner of this property has instructed us to mediate in the sale, which of course does not entail any financial consequences for you. Entirely without obligation, we will inform you in detail about the property, but also about the financing options and the possibilities of selling your own home. It is of course advisable to request expert assistance from an NVM broker. We are happy to help you choose your own broker who will optimally represent your interests as a buyer.

Selling a home is an exciting and moving event for the seller. We therefore very much appreciate being able to receive a response from you within a few days, so that we can inform the seller about your findings and experience.

As security for the fulfillment of the obligations, the buyer must, within 6 weeks after the conclusion of the agreement, have a written bank guarantee made or a deposit to be paid equal to 10% of the purchase price.

The brochure has been compiled to give you an impression of the object. The information contained in this brochure comes from the seller and / or third parties. Although we take great care in compiling the brochure, no rights can be derived from inaccuracies, etc. This information, in combination with a viewing of the property, must be considered as an invitation to make an offer or to enter into negotiations. .

The measurement is based on NEN2580. The Measurement Instruction is intended to be a more unambiguous method of measurement for giving an indication of the usage surface. The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to interpretation differences, rounding off or limitations when performing the measurement.

An oral agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words: there is no purchase. A legally valid purchase only takes place if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This follows from Article 7: 2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a sent draft of the purchase agreement is not seen as a “signed purchase agreement”.

  • 57 m2
  • 1

Kenmerken Geldropseweg 290

Overdracht

Koopprijs€ 212.500,- k.k.
AanvaardingIn overleg

Oppervlaktes en inhoud

Woonoppervlakte57 m2
Inhoud185 m3

Bouw

SoortGalerijflat
BouwvormBestaande bouw
Bouwjaar1974
Dak typePlat dak
IsolatievormenDubbelglas

Indeling

Aantal verdiepingen1
Aantal kamers2
Aantal slaapkamers1
Aantal badkamers1

Maandlasten

Ligging Geldropseweg 290

Marktcijfers van Eindhoven

Gemiddelde verkoopprijs in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: € 284.108,-

Gemiddelde vraagprijs in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: € 306.808,-

Gemiddelde verkooptijd in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 24

Gemiddeld aangeboden in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 5824

Gemiddeld aantal verkocht in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 8759

Gemiddelde prijs/m2 in Eindhoven

Landelijk gemiddelde: 2.508

Vergelijkbaar woningaanbod